Literatura

Literatura

LITERATURA i BIBLIOGRAFIA (Źródła) :

 

 • “Wspomnienia starego człowieka” – Antoni Nawrocki, Krotoszyn 1967
 • “Potomek Banity” – Antoni Nawrocki, Krotoszyn 1971
 • “Echa z grodu Krota” – Antoni Nawrocki, Krotoszyn 1969
 • “Dzieje rodzin z południowej Wielkopolski” – Krzysztof Feliks Nawrocki, Warszawa 2014
 • “Wspomnienia Feliksa Nawrockiego” – K.F. Nawrocki, nagr. z 1997 i 1999 roku. Taśma HS 8
 • “Kwerendy i dane pozyskane z Archiwum Archidiecezji Poznańskiej” – Joanna Lubierska Lewandowska – Poznań 2015 i 2016 rok
 • Wspomnienia i relacje Ewy Marciniak oraz Krystyny Nawrockiej (Danielak)
 • “Polska Miłością, Kobietą i Światłem” – tomik wierszy -Krzysztof F. Nawrocki, Warszawa 2017
 • “Romantyczność” – Eugeniusz Nawrocki, Krotoszyn 2011
 • “Poezja miłością malowana” – tomik wierszy – Krzysztof F. Nawrocki – Warszawa 1987
 • “W kierunku światła” – tomik wierszy – Krzysztof F. Nawrocki – Warszawa 1997