Rodzinne

 

Galeria – zbiór fotografii Rodzin: 

Nawrockich – Domagalskich – Danielaków – Marciniaków – Zielezińskich

Wizualizacja postaci Jana Czarnego (“Nawrócon”), żyjącego w latach ok. 1329 – 1407. Był dworzaninem Wojewody Wielkopolskiego Macieja Borkowica.

To od jego zawołania jego wnuk Paweł przyjął pod koniec życia nazwisko Nawrot

 

RODZINNY PATRIOTYZM

 

Triumfalny wjazd do Poznania gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w czasie Powstania Kościuszkowskiego 1794

Powstanie Listopadowe 1830/31

Tak mógł wyglądać stary Dworek Nawrotów w folwarku Nawry – początek XVIII wieku

Pierścień Rodowy z wizerunkiem herbu Nawry z 1794 roku

Samotny ułan polski na leśnej polanie…

Rada Wykonawcza Powiatowej Rady Ludowej w Krotoszynie 1919 rok. Drugi od lewej siedzi st. sierż. Władysław Nawrocki. Tuż za nim stoi Jan Kanty Nawrocki – jego ojciec.  Fotografia z Muzeum Regionalnego im. H. Ławniczaka w Krotoszynie.

Ślub Władysława Nawrockiego z Melanią z d. Kasior.  Sobiałkowo 1931 rok.  

W lewym górnym rogu zdjęcia prawdopodobny duch dziadka Franciszka Nawrockiego – powstańca styczniowego.

Michał Nawrocki z synem Stanisławem – kawalerem Krzyża Walecznych za wojnę 1920 roku.

Władysław Nawrocki (z lewej) w lesie z przyjaciółmi – około 1924 roku. Z prawej Marian Kasior.

Kolaż fotografii rodziny Nawrockich i Danielaków na wystawie w Konarzewie 2017

Rodzina Stefana Nawrockiego i Marii z Drygasów – Pleszew

Rodzina Feliksa Nawrockiego i Ireny z Domagalskich – Krotoszyn

Eugeniusz Jan Nawrocki z żoną Krystyna z Danielaków – Krotoszyn 1961

Rodzina Jana Domagalskiego i Józefy z Cierniewskich – Krotoszyn 1936

Spotkanie pracowników Poczty Polskiej w Krotoszynie – sierpień 1936 rok. Czwarty z prawej w trzecim rzędzie Ludwik Danielak (lub ósmy z lewej).

Cztery pokolenia Nawrockich. Od prawej: Feliks, Eugeniusz Jan, Krzysztof Feliks, Oliwier Krzysztof – Krotoszyn 1998

Kolaż rodzinnych fotografii Nawrockich – Domagalskich i Danielaków 2017

Zapraszam ponownie 🙂