Projekty

Projekty

Historia Rodzinna


Więcej

Najważniejszy z projektów, czyli projekt “Historia Rodzinna” rozpoczął się w 1983 roku. Jego komponentami są wszystkie projekty w zbiorze. Powstaje praca pt. “Dzieje Rodziny Patriotycznej z Wielkopolski. Planowane ukończenie pracy na przełomie 2018/2019 roku – na setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.


Więcej w tym temacie

Emisariusz

Walenty Danielak

Więcej

Projekt “Emisariusz” – Walenty Danielak, realizowany był w latach 2009 – 2017. Wykonano w ramach projektu 3 biogramy, 2 artykuły oraz przeprowadzono kwerendy archiwalne dotyczące rodziny Danielaków z Bilczewa, Zdun i Ostrowa Wielkopolskiego (dawne Piaski – obecnie dzielnica). Projekt zakończony zostanie wnioskiem o upamiętnienie w Zdunach i Bilczewie (miejsce urodzenia).


Więcej w tym temacie

Major WP

Władysław Nawrocki

Więcej

Projekt “Major Wojska Polskiego” – Władysław Nawrocki (realizowany w latach 1999 – 2017).

W ramach projektu wykonano następujące działania:

 • opracowano 21 pism
 • napisano 9 artykułów
 • opracowano 5 biogramów
 • 3 wiersze
 • Rondo Władysława Nawrockiego w Krotoszynie (miejsce urodzenia)
 • Tablica Pamiątkowa w Olsztynie
 • Dąb Pamięci w Olsztynie – Maria Nawrocka
 • Rozpoczęto procedowanie w sprawie objęcia jego patronatem ulic
  w Warszawie (Bemowo) i w Lublińcu.
 • Procedowanie w sprawie skweru w Poznaniu.


Więcej w tym temacie

Pocztowiec
i Harcerz

Ludwik Danielak

Więcej

Projekt “Pocztowiec i Harcerz” zapoczątkowałem już w 1989 roku, w 50 rocznicę śmierci Ludwika Danielaka. Nad jego grobem oddano salwę honorową. W okresie lat 1989 do 2008 roku zbierano bezcenne informacje na Jego temat. Dokonano kwerendy w CAW oraz w Muzeum Poczty Polskiej i Telekomunikacji we Wrocławiu. przeprowadzono relacje z jego siostrą Ewą Marciniak oraz dziećmi Krystyną Nawrocką i Romanem Danielakiem z Gniezna. Kulminacja projektu przypadła na lata 2015-2018. Rozpoczęło się procedowanie w sprawie upamiętnienia jego osoby w Zdunach, Modlnej i w Ostrowie Wielkopolskim (miejsce urodzenia).


Więcej w tym temacie

Podnaczelnik

Jan Domagalski

Więcej

Projekt “Podnaczelnik” – podporucznik Jan Domagalski to jeden z najmłodszych projektów. Przypada na lata 2011 – 2017. Rozpoczęto konsultacje z rodziną w sprawie jego upamiętnienia w Krotoszynie.


Więcej w tym temacie

Powstaniec

Franciszek Nawrocki

Więcej

Jeden z najstarszych i najważniejszych projektów. Projekt “Powstaniec” – zapomniany Franciszek Nawrocki (1817-1904), realizowany jest od 1983 roku. Główne cele to zbadanie i ustalenie podstawowych faktów z życia Franciszka Nawrockiego zwanego Jakubem Nawrotem oraz przeprowadzenie kwerendy archiwalnej (2014-2017). Projekt zakończony będzie złożeniem wniosku o upamiętnienie tej legendarnej postaci w Konarzewie. Konsultacje w tej sprawie trwają.

W dniu 29 maja 2019 roku Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego z inicjatywy radnych PiS, a w szczególności Marzeny Podskarbi, upamiętniła Franciszka Nawrockiego, nadając Jego imię jednej z ostrowskich ulic.

W Konarzewie upamiętniony zostanie Tablicą Pamięci przy Skwerze Pamięci.

W 2020 roku dziennikarz krotoszyński Łukasz Cichy odnalazł jego akt zgonu, dzięki czemu udało się potwierdzić szereg faktów z jego życia.


Więcej w tym temacie

Poszukiwania


Więcej

W związku z tym, iż przeprowadzono już wiele relacji, na podstawie których sporządzono biogramy, wraz z wykorzystaniem wiedzy zawartej w dziełach archiwalnych Antoniego Nawrockiego, poszukiwanie danych archiwalnych oraz innych źródeł wydaje się bezcennym uzupełnieniem wiedzy o rodzinnych bohaterach.


Więcej w tym temacie

Dzieła

Krzysztof Feliks Nawrocki

Więcej

Od 1983 roku piszę wiersze, piosenki (36) oraz teksty do pieśni (razem ponad 250 wierszy). Powstały trzy tomiki, ale wiersze ukazywały się też w wielu czasopismach (Głos Akademicki WAT, Nasza Parafia – Bemowo, Rzecz Krotoszyńska, Życie Krotoszyna, Kurier Zdunowski, Nike, Własnym Głosem) oraz almanachach np. “Przebudzenie” czy “Ikar”.

Do dzieł należy zaliczyć także 9 namalowanych obrazów oraz niektóre fotografie artystyczne. Lubię to robić!


Więcej w tym temacie