Bogdan Szembek

Bogdan Szembek

powiązany z radcą emisariuszem Walentym Danielakiem

ur. 07.08.1880 zm. 03.03.1956

Hrabia Bogdan Mieczysław Maria Szembek urodził się 7 sierpnia 1880 w Wysocku Wielkim. Był synem Stanisława Feliksa Szembeka i Augustyny z Zawiszów. Ukończył Gimnazjum w Ostrowie Wielkopolskim, należał już jako uczeń do Towarzystwa Tomasza Zana. Był aktywnym członkiem, a potem odbył studia rolnicze we Wrocławiu, a 21 marca 1901 został właścicielem Wysocka Wielkiego. Majątek był bardzo zadłużony, dlatego powoli doprowadził go do lepszego stanu. Odbył służbę wojskową w latach 1902 – 1903 w 1 pułku Ułanów w Miliczu. Nie został oficerem rezerwy, gdyż nie chciał wiązać się z zaborcą, pozostał aspirantem oficerskim. Dopiero w 1922 roku został podporucznikiem rezerwy.

Podczas I Wojny Światowej był skarbnikiem na powiat Komitetu Narodowego w Paryżu, a od czerwca 1918 był członkiem tajnego Komitetu Pięciu. Gdy wybuchło Powstanie Wielkopolskie w 1918 roku, został wybrany prezesem Powiatowej Rady Ludowej, ale tego stanowiska nie przyjął, został wiceprezesem, a potem komendantem Straży Ludowej na powiat ostrowski. Straż ta liczyła 5 baonów i 21 kompanii, stanowiła podstawową formę organizowania się wojsk wielkopolskich (i tu prawdopodobnie zaczęły sie kontakty Bogdana Szembeka z radcą Walentym Danielakiem. Szembek potrzebował zaufanych Polaków i patriotów do realizacji swoich planów). Za tę działalność hr. Szembek otrzymał Krzyż niepodległości.

Należał do wielu organizacji i stowarzyszeń na terenie powiatu ostrowskiego: Komitet Wyborczy, Towarzystwo Czytelni Ludowych, Bank ludowy, Rada Gromadzka, Rada Gminna, Spółka Ziemska w Ostrowie (jako członek zarządu), przez 12 lat był prezesem Ziemstwa (do którego należał Walenty Danielak i jego brat Józef), był współzałożycielem Rolnika i Spółki Parcelacyjnej, piastował funkcję vice patrona Towarzystwa Robotników, sekretarza i prezesa Towarzystwa Rolniczego Pleszewsko – Odolanowskiego, był działaczem komisji ds. robotniczych przy Centralnym Towarzystwie Gospodarczym. Wykupił wraz z ks. Jabłońskim wieś Twardów, z rąk landrata

Był żonaty z Zofią Ponińską (1883 – 1930), którą poślubił dnia 24 stycznia 1905 roku w Krakowie. Urodziło im się 10 dzieci: Stanisław Adolf Maria (ur.1905), Zofia Augustyna Maria Irena (ur. 1907), Adolf Kazimierz Maria (ur. 1908), Maria Wanda Rozalia (1909 – 1944) – zakonnica w Zgromadzeniu SS. Niepokalanek w Jazłowcu, zamordowana przez UPA na Ukrainie, Jan Wacław Maria (ur. 1911), Stanisław (1912 – 1943), zastrzelony przez bandę “Saszki” – człowieka zrzuconego przez sowiecką władzę w Garbaczu, k. Opatowa, Bogdan Edward Maria (1913 – 1975), Irena Antonina Maria ( ur. 1915), Wanda Józefa Maria (ur. 1918 – 1971) i Jadwiga Weronika Maria (1920 – 1973).

W 1926 r. majątek Wysocko wielkie obejmował powierzchnię 802,29 ha, w tym ziemi uprawnej 478,29 ha, łąk i pastwisk 88 ha, lasów 228 ha i nieużytków 8 ha. Czysty dochód gruntowy wynosił 1761 talarów. Sadowie natomiast liczyło 594, 38 ha, w tym ziemi uprawnej 397,66 ha, łąk i pastwisk 39 ha, lasów 122 ha i nieużytków 35 ha. Znajdowała się tam też cementownia.

Bogdan hr. Szembek po II wojnie światowej decyzją władz komunistycznych w Polsce nie mógł zbliżyć się do swych dawnych posiadłości na 100 km odległości, dlatego przebywał w Gorzowie Wlkp., gdzie zmarł dnia 3 marca 1956 r.

Opracowano na podstawie artykułu J. Malkowskiego, “Bogdan hr. Szembek. Pan na Wysocku” w: Dodatek Historyczny, Gazeta Ostrowska, 26 marca 2008, s.19

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Leave a Reply