Jan Kanty Nawrocki

Jan Kanty Nawrocki

Powstaniec - rzemieślnik i wielki Patriota

ur. 1860 zm. 1938

Jan Nawrocki xxx

Jan Kanty Nawrocki – herbu Lubicz, urodził się w 1860 roku w Konarzewie, jako syn Franciszka Nawrockiego i Jadwigi                     z Bielawnych.

Pochodził z rodziny szlacheckiej o silnych tradycjach patriotycznych. Żoną jego była Michalina z Poplewskich. Miał siedmioro dzieci: Leona (1887-1914), Władysława (1891-1940), Edwarda (1893-1951), Stanisława (1895-1932), Stefana (1897), Antoniego (1904-1986) i Zofię (1899). Jego dziadkiem był kupiec i szlachcic Kazimierz Nawrocki herbu własnego Nawry,                a babcią Teresa Sadowska – herbu Lubicz, pochodząca z zamożnej rodziny szlacheckiej z okolic Łęczycy (Gaj k. Góry św. Małgorzaty). Jan Kanty był prawą ręką i ostoją ojca Franciszka Nawrockiego – powstańca narodowego 1863 (Jakuba Nawrota).

Rodzina Jana Nawrockiego

Rodzina Jana Kantego Nawrockiego – 1908 rok – Krotoszyn

*

Po odbyciu służby wojskowej w 37 regimencie fizylierów im. Steinmetza w Krotoszynie oraz szwadronie ułanów w Zdunach, około 1881 roku rozpoczął naukę w zawodzie krawca w Krotoszynie. W Cechu Rzemiosł w Krotoszynie był znanym i solidnym rzemieślnikiem.

W 1886 roku Jan Kanty bierze ślub z Michaliną Poplewską, mającą pochodzenie szlacheckie. Jego rodzina była bardzo patriotyczna, a on sam nazywany był dostojnie „namiestnikiem patriotyzmu”. Jan Kanty szył nie tylko marynarki, garnitury ale także mundury wojskowe.

W jego domu, na głównej ścianie obok Krzyża, wisiał obraz Naczelnika Tadeusza Kościuszki. Jego dwaj synowie: Władysław i Stanisław byli żołnierzami zawodowymi – oficerami, Edward był podoficerem i handlowcem, a najstarszy Leon sekretarzem znanego polityka Śląskiego Wojciecha Korfantego. Najmłodszy z synów, Antoni był znanym krotoszyńskim regionalistą, który opisywał dzieje okolic Konarzewa, Baszkowa, Krotoszyna i Zdun oraz obyczaje i tradycje ludowe.

Foto poniżej z lewej: Jan Kanty z synem Władysławem w Tajnej Radzie Ludowej w Krotoszynie (fot. Muzeum Regionalne w Krotoszynie).

Foto z prawej Jan Kanty na ślubie syna kpt. Władysława Nawrockiego, latem 1931 roku (trzyma na kolanach Barbarę Biskupską).

                                                                               

 Powstancy Wielkopolscy KrotoszynŚlubne-W-Nawrockiego-600x

*

W 1918 i 1919 roku Jan Kanty bierze udział w Powstaniu Wielkopolskim – wraz z synami i bratem Michałem zostaje członkiem Straży Ludowej, a z synem Władysławem wszedł w skład Tajnej Rady Ludowej na powiat krotoszyński. W jego mieszkaniu odbyły się co najmniej dwa spotkania tej Rady (patrz foto z lewej u góry). 

W latach 20. aktywnie uczestniczy w życiu społecznym Krotoszyna i odbudowie państwa polskiego, a jego trzej synowie biorą udział w wojnie polsko – rosyjskiej w 1920 roku. W 1926 roku umiera jego żona Michalina z Poplewskich. W 1931 roku bierze udział w ślubie syna Władysława Nawrockiego i Melani Biskupskiej (Kasior). Zmarł w Krotoszynie, w 1938 roku.

Opracował ppłk rez. Krzysztof Feliks Nawrocki

Jan Nawrocki mogiła

mogiła Michaliny Poplewskiej i Jana Kantego Nawrockiego – Krotoszyn

 

Opracowano na podstawie:

– wspomnień rodzinnych mjr. Krzysztofa Feliksa Nawrockiego

– Echa z Grodu Krota, Antoni Nawrocki, 1968, Krotoszyn

– Dzieje Rodzin z południowej Wielkopolski, Krzysztof Nawrocki, Warszawa 2014;

-Kwerendy genealogiczne AA w Poznaniu nr KG01/2015 i nr KG02/2015,             J. Lewandowska, Poznań 2015.

Leave a Reply