Ks. Jerzy Nawrocki

ks. Jerzy Nawrocki

Proboszcz - patriota - poeta

ur. 01.03.1942 zm. 03.01.2017

Ks. Jerzy Nawrocki urodził się 1 marca 1942 roku w Pleszewie. Był synem Stefana Nawrockiego i Marii z Drygasów. Pochodził z wielodzietnej rodziny patriotycznej     i religijnej. Jego rodzeństwo to: Ks. Prałat Krzysztof Nawrocki, działacz społeczny powiatu tomaszowskiego Hieronim Nawrocki, pleszewski przedsiębiorca Waldemar Nawrocki, siostry zakonne: Bonifilia, Domicjana, Genezja oraz najmłodsza – nauczycielka Maria Tomczyk.  Wraz z całą rodziną Jerzy brał udział w przedstawieniach religijnych (jasełkowych), organizowanych przez jego ojca Stefana Nawrockiego i mamę Marię.

W czasie nauki w liceum, z powodu nieugiętej i patriotycznej postawy jego rodziny oraz ojca Stefana, Jerzemu groziło niedopuszczenie do egzaminu maturalnego. Ostatecznie po ukończeniu w 1960 roku pleszewskiego Liceum Ogólnokształcącego, Jerzy wstępuje do gnieźnieńskiego seminarium duchownego. Święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 1967 roku z rąk Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego (patrz fotografia poniżej).

Święcenia kapłańskie ks. Jerzego Nawrockiego w Gnieźnie.

Posługę kapłańską ks. Jerzy Nawrocki rozpoczął jako wikariusz w parafii pw. Świętego Mikołaja w Gniewkowie w latach 1967 – 1969. Następnie był wikariuszem w Gołańczy (1969-1970), parafii pw. Świętej Trójcy w Bydgoszczy (1970-1971), Gąsawie (1971), Damasławku (1971 – 1974), Korytach (1974 – 1975), Chełmcach (1975), w parafii pw. Świętego Ducha we Wrześni (1975 -1978), Nowej Wsi Wielkiej (1978 – 1979), w parafii pw. NMP Królowej Polski w Żninie (1979 – 1981) oraz
w parafii pw. Św. Michała Archanioła w Pobiedziskach (1981 – 1984).

W 1984 roku ks. Jerzy Nawrocki został mianowany proboszczem parafii w Turze, gdzie posługiwał do 1992 roku. W 1992 roku objął parafię pw. Św. Apostołów Piotra  i Pawła w Trlągu.  Posługiwał tam aż do przejścia na emeryturę w 2011 roku. Jako proboszcz tej parafii ks. Jerzy zasłużył się ratowaniem zabytkowego Kościoła w Trlągu, jednego z najstarszych w Polsce (foto poniżej).

 

Ks. Proboszcz Jerzy Nawrocki przed Kosciolem w Trlagu

Ostatnie lata życia ks. Jerzy spędził w Domu Księży Seniorów w Gnieźnie. Okazało się, że był też poetą. Jego ulubioną formą literacką były tzw. wiersze modlitwy. Ostatnie lata życia ks. Jerzy poświęcił na opracowywaniu pięknego tomiku poetyckiego pt. “Wiersze – Nie wiersze Religijno – Patriotyczne. Z serca do serca”

Wiersze ks. Jerzego pochodzą z lat 1961 – 2016. Większa część z nich posiada charakter modlitewny. Ks. Jerzy Nawrocki kolekcjonował też obrazki z podobiznami Matki Bożej Królowej Polski, którą tak bardzo umiłował.

Zmarł w Gnieźnie 3 stycznia 2017 roku po długiej chorobie. Tego samego dnia modlitwę przy trumnie zmarłego ks. Jerzego w Gnieźnie osobiście prowadził Prymas Polski – kardynał Wojciech Polak. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 4 stycznia 2017 roku o godz. 11.00 pod przewodnictwem ks. bp. Krzysztofa Wętkowskiego w rodzinnej parafii księdza Jerzego w Pleszewie.

Rodzina ks. Jerzego Nawrockiego. Ksiądz Jerzy w środku (rząd stojący).  Poniżej – w środku Jego rodzice: Maria i Stefan s. Michała.

Z lewej starszy brat ks. Jerzego ks. Prałat Krzysztof Nawrocki.                                                                        Po prawej młodszy brat Hieronim Nawrocki.

Leave a Reply