Olgierd Czartoryski

Olgierd Czartoryski

Powiązany z radcą Walentym Danielakiem

ur. 25.10.1888 zm. 06.02.1977

Olgierd  Aleksander Jan Paweł Antoni książe Czartoryski na Klewaniu i Żukowie herbu Pogoń Litewska – urodził się 25 października 1888 r. w Sielcu. Był synem Aleksandra i Marii z Zalewskich.

Był niedoszłym regentem Królestwa Polskiego. 11 stycznia 1913 r. poślubił Mechtyldę Habsurg.

Olgierd w 1921 r. kupił dobra baszkowskie, łącznie 4915 hektarów, ponadto miał jeszcze 947 hektarów w Sielcu. Czartoryscy często w Baszkowie gościli ważnych ludzi. Przyjmowali tam wiele osobistości, np. w lipcu 1937 r. ich gościem na polowaniu był prezydent RP Ignacy Mościcki, a na ich srebrnych godach Jan, Roman i Maria Czartoryscy, Alicja i Karol Habsburgowie oraz Wiktor hrabia Szołdrski.

W latach od 1926 do 1939 książę współpracował, w ramach komitetu ds. bezrobocia oraz komitetów społecznych z radcą i restauratorem Walentym Danielakiem ze Zdun.

Podczas II Wojny Światowej książęta Czartoryscy znaleźli się krótko w Paryżu, a potem w USA, jednak na stale osiedli w Brazylii. W 1947 r. Olgierd zdobył tam Unię Kulturalną Polaków. Książę Czartoryski aktywnie włączył się w działania zakonu Joannitów w Polsce pełniąc funkcję wiceprezydenta Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, a w 1926 r. otrzymał godność Baliwa, czyli księcia. 4 listopada w pałacu Albrechta Radziwiłła osobiście spotkał się m.in. z Wielkim Mistrzem zakonu Chigi Albanim, ambasadorem w Rzymie Stefanem Przeździeckim czy podpułkownikiem Zygmuntem Belina – Prażmowskim.

W 1939 został w Paryżu przewodniczącym tego związku i był nim do 1948 r.  W 1939 r. przekazał na Fundusz Obrony Narodowej 40 tys. zł. Gdy wybuchła wojna uciekli na wschód. By nie wpaść w ręce Sowietów powrócili do Baszkowa i zostali aresztowani przez Niemców. Później wyemigrował do Brazylii. W latach 1954-65 był ambasadorem Suwerennego Zakonu Maltańskiego w Brazylii i Paragwaju. Zmarł 6 lutego 1977 r. w tej samej miejscowości. W 1993 r. jego ciało spoczęło w rodzinnym Sielcu.

 

Bibliografia:

 
„Dzieje Zdun”, Krzysztof Grobelny, Grzegorz Kryg, Zduny 1994 r.
Julia Kisielewska „Ciekawostki z historii rodu Czartoryskich” http://www.um.pulawy.pl/artykul/5275_750.html [Dostęp 17.05.2015]

 

Leave a Reply