Rzecz Krotoszyńska

Rzecz Krotoszyńska

Była pierwsza po transformacji ustrojowej.

Na lokalnym rynku krotoszyńskim była to pierwsza gazeta profesjonalna po transformacji ustrojowej państwa. Działalność jej datuje się od 1993 roku. Co ciekawe nie byłem pierwszym z rodziny, który rozpoczął współprace z redakcja Rzeczy. Jedna z redaktorek była moja siostra Jolanta, a stałym współpracownikiem został -niemal do końca życia, mój ojciec Eugeniusz Nawrocki. 

Początek mojej współpracy datowany jest na koniec 1993 roku. Jako stały korespondent Rzeczy działałem co najmniej do 2002 roku. Ukazało się kilkanaście artykułów mojego autorstwa i kilka wierszy. Było też kilka wywiadów, w tym z Jadwigą Piłsudską – Jaraczewską, Stanisławem Skalskim, Bogdanem Chwazikiem i kilkoma innymi znanymi podstaciami.

Co ciekawe, w redakcji tej gazety pracował także Łukasz Cichy i dzięki jednemu z artykułów o Ludwiku Danielaku mieliśmy okazję się poznać…

Leave a Reply