ZOR RP

ZOR RP

Pamiętać o weteranach walki o wolność i niepodległość Ojczyzny...

Od 1996 roku WAT współpracował z DPS “Kombatant”. W 1998 roku zostałem honorowym członkiem ZOR RP i od tej pory w różny sposób współpracuję z kołami ZOR RP na terenie Warszawy i poza nią. Byłem w kole ZOR RP przy DPS “Kombatant do 2004 roku. Następnie przy ZG ZOR RP do 2014 roku jako honorowy członek ZOR, by potem przejść do koła ZOR RP – Oddział Warszawa, który swoją siedzibę miał w Janowie k. Warszawy.

Leave a Reply