Ratownictwo

Ratownictwo

Najważniejszym jest nieść pomoc drugiemu człowiekowi…

To jedna z najważniejszych dziedzin współczesnego bezpieczeństwa.

Od 1 stycznia 2005 roku pracuję na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa w podmiotach leczniczych Miasta Stołecznego Warszawy.

 

 

Fotografie: Krzysztof Feliks Nawrocki i Beata Nawrocka