Gniezno

Gniezno

pierwsza stolica Polski i miasto zabytków

Gniezno bardzo mocno było związane z rodziną Czarnych, a potem Nawrotów. Wprawdzie to na dworze Wojewody Wielkopolskiego Macieja Borkowica w Poznaniu służył (1347 – 1352) jako dworzanin i nasz protoplasta Jan Czarny (prawdopodobnie krewny Zawiszy Czarnego) ale jego rodzina pochodziła z okolic Gniezna i Koła. Po powrocie z banicji Jan Czarny otrzymał ziemię od króla Kazimierza Wielkiego na północny – zachód od Gniezna (rejon Kłecko – Jaroszewo) i tak się zaczęło…

Z Gnieznem powiązana jest też mocno rodzina Świtalskich (mama Krystyny Nawrockiej z Danielaków – Anna) oraz szlachetne rodziny Urbanowiczów (z niedalekiego Komorowa) Borkowskich i Skoczyńskich.

Miasto Gniezno to jedno z największych miast Wielkopolski, w 2015 roku liczyło około 70. tysięcy mieszkańców. Gniezno jest pierwszą stolicą Polski, miastem św. Wojciecha oraz stolicą powiatu gnieźnieńskiego.

Pierwsze wzmianki zamieszkiwania dzisiejszych terenów Gniezna pochodzą sprzed kilku tysięcy lat. Gniezno pięknie położone jest na siedmiu wzgórzach, wśród kilku jezior. 
Na Wzgórzu Lecha – w X wieku, został wzniesiony gród państwa Polan. Stał się on , oprócz grodu w Gieczu, Poznaniu i na Ostrowie Lednickim , jedną z głównych stołecznych rezydencji książęco-królewskich pierwszych władców Polski.

W Gnieźnie odbył się słynny Zjazd w roku tysięcznym. Tam odbyła się też pierwsza koronacja polskiego Króla. Był to Bolesław Chrobry.

Do XVII wieku Gniezno charakteryzował bardzo mocno ożywiony handel międzynarodowy.
Pośród wielu najróżniejszych jarmarków dominował handel futrami, skórami, suknem i bydłem.

Kolejne wieki były pasmem niepowodzeń w wyniku licznych zaraz, pożarów, wojen i powstań.
W wyniku II rozbioru Polski w 1793 roku Wielkopolska została wcielona do Prus. W wieku XIX, w czasie zaboru pruskiego został zmieniony układ urbanistyczny centrum miasta. 
Po zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim, w 1919 roku, Gniezno powróciło w granice ukochanej Polski.

Gniezno dwukrotnie odwiedził papież Jan Paweł II (Karol Wojtyła).
Pierwsza wizyta odbyła się w roku 1979. Drugi raz papież przyjechał do Gniezna w 1997 roku, z okazji uroczystości upamiętniającej tysiąclecie męczeńskiej śmierci św. Wojciecha.
W tej uroczystości brali także udział przywódcy siedmiu państw Europy środkowowschodniej.

Leave a Reply