Bilczew

Bilczew

RODZINNE STRONY DANIELAKÓW

Rodzinne strony Danielaków – Bilczew k. Ostrowa Wielkopolskiego. Tam urodził się emisariusz, radca, restaurator, radny Zdun i patriota Walenty Danielak. Tam mieszkali jego przodkowie: ojciec Jan i dziadek Antoni Danielakowie z rodzinami.

To niewielka rycerska, a potem ziemiańska wieś. Tradycje Bilczewa sięgają XIV wieku. Wieś Bilczew położona w województwie wielkopolskim – w powiecie ostrowskim, w gminie Sieroszowice.

Znajduje sią niedaleko Biskupic Ołobocznych i Ostrowa Wielkopolskiego. Obecnie liczy około 740 mieszkańców. Leży nad rzeką Ołobok (dopływ Prosny), ok. 8 km na wschód od Ostrowa Wlkp.

Znana od roku 1368, jako własność rycerska. Przed rokiem 1887 miejscowość Bilczew należała administracyjnie do powiatu odolanowskiego. W latach 1975 – 1998 należała do województwa kaliskiego, a w latach do 1975 i od 1999 do dzisiaj Bilczew należy do powiatu ostrowskiego.

W czasie powstań narodowych z tej wsi zawsze ochotniczo zbierało się kilkunastu kosynierów, aby walczyć o swoją Ojczyzne.

Legenda mówi, że z tej wsi i okolic kilku przedstawicieli walczyło w bitwie pod Wiedniem…

Leave a Reply