Krotoszyn

Krotoszyn

Moje Miasto Rodzinne

Krotek to moje miasto rodzinne, tutaj się urodziłem w 1962 roku i wychowałem oraz uczyłem. Chodziłem do przedszkola “Bajka”, potem uczęszczałem do szkoły podstawowej nr 4 im. Wojska Polskiego. Edukację kończyłem w Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja.

W Krotoszynie wciąż mieszka znaczna część mojej rodziny. Krotoszyn liczy około 31 tys. mieszkańców, jest miastem powiatowym. Niedawno (2016) obchodził 600 lecie lokacji. Gród Wierzbięty Krotoskiego.

Krotoszyn to także kawał dobrej historii Polski oraz historii rodzinnej. Niegdyś potęga przemysłu mięsnego i spożywczego. Obecnie silny ośrodek przemysłu mechanicznego z kapitałem niemieckim.

Krotoszyn położony w południowej Wielkopolsce, około 108 km na południe od Poznania i około 26 km na zachód od Ostrowa Wlkp.

W latach 1975 – 1998 Krotoszyn przynależał do województwa kaliskiego.

Według podziału regionalnego Polski J. Kondrackiego i J. Ostrowskiego (zawartego w Wikipedii) Krotoszyn leży w prowincji Nizin Środkowopolskich w makroregionie Niziny Południowo Wielkopolskiej i mezoregionie Wysoczyzny Kaliskiej.

Przeważającą formą na terenie miasta i gminy jest wysoczyzna morenowa płaska, która zajmuje około 75% powierzchni gminy. 

W 1414 roku niedaleko wsi Krotoszyn, założył miasto wspomniany wyżej uczestnik bitwy pod Grunwaldem, Wierzbięta Krotoski z rodu Łodziów. Od tego czasu wieś zaczęto określać jako Stary Krotoszyn. Nazwa Krotochino była jednak znana już w XIII wieku.

W 1415 gród został lokowany na prawie magdeburskim. Prawa miejskie zostały nadane przywilejem króla Władysława Jagiełły. Miasto było niszczone kilkakrotnie podczas pożarów (1453, 1638, 1774) i wojen (np. potop szwedzki, wojna północna), mimo tego za każdym razem – z determinacją było odbudowywane i rozwijało się dosyć pomyślnie.

W 1628 roku osiedlili się tutaj protestanci uciekający z Niemiec. W XVII wieku miasto otoczono fosą i wałem obronnym z trzema bramami. 

Krotoszyn odegrał bardzo ważną rolę w czasie powstań narodowych, począwszy od Konfederacji Barskiej 1768 roku, brali udział w Powstaniu Listopadowym 1830/1831, Powstaniu Poznańskim 1848 i Powstaniu Styczniowym 1863, aż do czasu wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, które zakończyło się wspaniałym zwycięstwem.

We wrześniu 1939 roku, krotoszyński 56 Pułk Piechoty Wielkopolskiej odegrał znaczącą rolę w czasie bitwy nad Bzurą oraz brał udział w Obronie Warszawy, zapisując piękną kartę w dziejach historii wojskowości.

W 2016 roku – 26 maja, Rada Miasta Krotoszyn na mój wniosek – jako przedstawiciela rodziny Władysława Nawrockiego s. Jana – przy wsparciu młodych polityków z PIS, dziennikarzy i Krotoszyńskiego Stowarzyszenia Rodzin uchwaliła, iż Rondo u zbiegu ulic Jasnej i Łąkowej będzie nosiło imię mjr. Władysława Nawrockiego s. Jana.

Z Krotoszyna wywodzi się wielu moich wybitnych przodków takich jak np:

 • Jan Kanty Nawrocki – powstaniec wielkopolski (Straż Ludowa), rzemieślnik;
 • Michał Nawrocki – powstaniec wielkopolski (Straż Ludowa), rzemieślnik;
 • mjr Władysław Nawrocki s. Jana – powstaniec wielkopolski i uczestnik wojny 1920 roku. Twórca III Batalionu Obrony Krajowej w Poznaniu. Poległ w Katyniu;
 • Leon Nawrocki s. Jana – sekretarz Wojciecha Korfantego. Działacz społeczny i patriota.
 • por. mar. Stanisław Nawrocki s. Jana – powstaniec wielkopolski i uczestnik wojny 1920 roku (kandydował do Krzyża Walecznych);
 • kpr. Stanisław Nawrocki s. Michała – powstaniec wielkopolski oraz uczestnik wojny 1920 roku. Kawaler Krzyża Walecznych;
 • Antoni Nawrocki – krotoszyński regionalista;
 • Edward Nawrocki – uczestnik I wojny światowej oraz wojny 1920 roku – kupiec i działacz społeczny;
 • bosman Jan Domagalski – uczestnik I wojny światowej, podnaczelnik powstania wielkopolskiego 1918/1919 w Krotoszynie. Budowniczy krotoszyńskich kamienic. Zastępca w krotoszyńskim kole ZWPN.
 • Feliks Nawrocki s. Michała – prawdopodobnie najmłodszy powstaniec wielkopolski, łącznik. W okresie międzywojennym członek KSM, stowarzyszenia Młodych Polaków i aktor teatru parafialnego – potem kupiec krotoszyński;
 • Stefan Nawrocki s. Michała – współtwórca harcerstwa w powiecie krotoszyńskim, harcmistrz, powstaniec wielkopolski, współtwórca harcerstwa w Pleszewie i twórca harcerstwa w Miłosławiu. Kupiec pleszewski i patriota. W latach 50. organizator patriotyczno religijnych Jasełek w Pleszewie;
 • Ksiądz Prałat Krzysztof Nawrocki – proboszcz parafii pw. bp. Św. Marcina w Kępnie. Wieloletni Kanonik.
 • Eugeniusz Jan Nawrocki – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krotoszynie;
 • W krotoszyńskim Urzędzie Poczty Polskiej przed wojną pracował i służył Ludwik Danielak s. Walentego. Uczestnik wojny 1939 roku. Poległ w Modlnej k. Ozorkowa.
 • Na Poczcie pracowała też wieloletnia chórzystka i działaczka społeczna Krystyna Nawrocka (córka Ludwika Danielaka). Działaczka i członek Ligi Obrony Kraju.                                                                                                                                            

I właśnie historia Krotoszyna oraz moi Przodkowie sprawiają, że wciąż jestem dumny z mojego miasta.

Leave a Reply