Lewków

Lewków

Pałac Lipskich - spokojna wieś

foto powyżej – Pałac Lipskich w Lewkowie

 

 

Lewków –  Historyczna wieś w Polsce, położona malowniczo w Wielkopolsce, w powiecie Ostrowskim.

Lewków leży około 6 km na północny wschód od Ostrowa Wlkp. nad rzeką Niedźwiada. Około 1 km na zachód od Lewkowa, w Michałkowie znajduje się lotnisko AO.

W 1768 wieś Lewków została zakupiona przez Wojciecha Lipskiego herbu Grabie, adiutanta samego króla Stanisława Poniatowskiego. W latach 40. XIX wieku ukrywał się u Józefa Lipskiego, poeta Roman Zmorski. W rękach rodu Lipskich wieś pozostawała aż do wybuchu II wojny światowej.

W 1928 roku Lewków odwiedził prezydent RP Ignacy Mościcki.  Ostatni przedwojenni właściciele Lewkowa to między innymi Jan Lipski oraz jego brat, Józef Lipski, ostatni ambasador Rzeczypospolitej w Berlinie. W Pałacu Lipskich mieszkali też inni przedstawiciele tego rodu i patrioci jak: Adam i Wojciech Lipscy.

Pocztowiec i harcerz Ludwik Danielak ochrzczony został w Lewkowie w 1909 roku w kościele pw. Św. Wojciecha. Jego ojciec Walenty Danielak urodzony w Bilczewie, w latach 1916 – 1924 , mieszkał najpierw w Piaskach (obecnie Ostrów Wielkopolski), a potem prawdopodobnie w Karskach i krótko w Lewkowie. Wszystko wskazuje na to, że Walenty Danielak został wysłany przez Lipskich i Szebmeka jako emisariusz na przygraniczny z Niemcami teren do Zdun, w celu ich pełnej polonizacji. Następnie Walenty był radnym Zdun 1928-1934 i znanym w regionie krotoszyńskim patriotą i społecznikiem.

We wrześniu 1939 roku Walentego syn – Ludwik Danielak, wykonywał zadania na rzecz obronności Państwa. Zginął 7 września 1939 roku, w pobliżu wsi Modlna, gdzie został rozstrzelany przez żołnierzy Wehrmachtu: 10 kompania 31 pułku piechoty 24 dywizji niemieckiej (dowodzonej wtedy przez zbrodniarza wojennego gen. Olbrichta). Był w mundurze pocztowca i nie miał broni. W latach międzywojennych oganizował harcerstwo na terenie Zdun i okolic Baszkowa. Było to w okresie 1925 – 1931. Był też szachistą kilku klubów w regionie południowej Wielkopolski, takich jak: Giermek Zduny, KKSz Krotoszyn, czy Skoczek Ostrów Wielkopolski.

Wieś Lewków przynależała administracyjnie przed 1887 r. do powiatu odolanowskiego, a w latach 1975-1999   do województwa kaliskiego. W latach latach 1887 -1975 i od 1999 ponownie przynależy do powiatu ostrowskiego.

Leave a Reply