Patriotyczne

Patriotyczne

Wiersze ku chwale Bohaterów...

Wiersze z Tomiku Poezji:   “Polska Miłością, Kobietą i Światłem”.

 

TWOJA OJCZYZNA

 

      Czymże jest uczucie, które pamiętasz

     Z opowiadań dziadków i kart historii ?

        To serce matki i radość każdego dziecka,

        To podziw dla nestorów, dla ich osiągnięć.

     To ci, którzy są naszą chlubą

       Ale też tacy za których się wstydzimy…

     To każdy codzienny trud ojca

        I cała przeszłość i przyszłość pokoleń,

     To całujący orła sportowiec

     I ten, który żałuje, że przegrał.

To ten, któremu się powiodło

     I ten co stracił już wszystko …

      To groby wszystkich naszych rodaków

     I jeszcze nienarodzone dzieci.

    To każdy śpiewający ptak

     I każdy liść na drzewie.

     To dni pogodne i pochmurne

     I tęcza na niebie i kropla rosy …

     To kromka chleba i ziemia,

     To krzyż i orzeł biały,

      A w tle czerwień jak krew gorąca.

     Tym wszystkim jest twoja Ojczyzna !

Krzysztof Feliks Nawrocki

 

 

Polski patriota

                                                                       

 

Bierze do serca trwale biel i czerwień,

Trzymając w ręku sztandar chwały.

Patrzy w horyzont polskich ziem

Wie , jak z historią orły upadały…

 

Klęczy na ziemi przodków swoich,

Łza w oku słona spływa w dół.

Pamięć o przodkach jego duszę koi,

Gdy matka kładzie chleb na stół…

 

Bierze do ręki grudę ziemi

I w garści sprawdza wartość jej.

Złoto mu w sercu się nie mieni,

Lecz prawda w duszy dla Ojczyzny swej.

 

Gdy wróg zapuka w granic bramy,

Stanie naprzeciw – pójdzie w twardy bój.

Bitwę każdą razem z nim wygramy,

Wartości broniąc, szanując rodziny znój.

 

Krzysztof Feliks Nawrocki

 

 

Wielkopolska powraca !

 

 

     Wielkopolska powraca na Ojczyzny swej łono, 
             Tymczasem przywróć Boże duszę naszą zagubioną.

 
          Do tej Rodziny Rodzin przecież najwspanialszych, 
     Co o swą Polskę dzielnie potrafią tak walczyć.


           Jak przez historii wieki wieków przez te lata mężne, 
             Wielkopolanin wspierał stolicę Polskę swym orężem.

 
             Siłą wartości najświętszych, sercem oddany i ciałem,
         Cenił to, co w Narodzie jednakie mądre i wspaniałe…


        I za to kocham bez miary ten region Ojczyźniany, 
           Że zawsze dzielnie stawał za Polską mój umiłowany!

 

Krzysztof Feliks Nawrocki

 

 

 

Bohaterowie

 

 

Oni nigdy się nie starzeją,
Są nieśmiertelni dla potomnych.
Dla nas Polaków są wieczni w chwale,
Pamiętać o nich trzeba nam stale…
Chcemy ich dobre wspominać hasła,
By żadna iskierka z ich nadziei nie zgasła,
Nie upadła poniżej ludzkiej godności istnienia.
Ich honor jest naszą i waszą siłą tworzenia,
Prawda ostoją, o którą tak dzielnie walczyli.
Zawsze upomni się o nich w złej chwili,
A nawet w czasie, kiedy my już zwątpimy,
Będzie świeciła światłem z nieba,
 Wskazując nam ich czyny.
 

 

 

Krzysztof Feliks Nawrocki
Warszawa, 7. 09. 2016r.

 

 

Ojczyzna

 

 

Dla mnie Polska to kwiaty

I pamięć do bólu szczera.

To prawda w każdym słowie,

Nadzieja, co nie doskwiera.

Polska to mama i tata,

To dzieci mała gromadka,

To las, gdy idę na grzyby,

Wspomnienie babci i dziadka.

I nie mów mi tu mamono,

Że będzie w Polsce inaczej…

Jak chcesz ubogacić Naród,

Zapytaj go o to raczej!

Bo Polska to nie jest zabawka,

To nie jest dom na sprzedaż.

Nie takiej nam tęczy potrzeba,

By bliżej być Stwórcy i nieba.

Polska to wiatr we włosach

I duch wiary spokojnej.

To brat szanujący brata,

który nie myśli o wojnie.

Bo Polska to sianko i obrus na stole

I pamięć o przodkach mili,

O to nam trzeba zabiegać,

  By nie zagubić tej chwili.  

 

Krzysztof Feliks Nawrocki  

 

         

Warszawa, 19.09.2017r.

 

 

 

Patriotyzm

 

 

Jeśli rozumu w mądrości, wiary ci przystaje
Luby ziomku i patrioto, sław swe obyczaje.
Azali praw przestrzegaj nad miary.
Porządek sprawisz nowy, a zachowasz stary.
Zaszczep między swymi godne szanowanie,
A wtedy wartość z rodziną ponad normy stanie.
Przez Ojczyznę do ludzkości zmierzaj niezmordowany
Daj  temu światu  przykład „Jak zwyciężać mamy”.

 

 

Krzysztof Feliks Nawrocki
Warszawa, 09.09.2017 r.

Leave a Reply