Józef Majsnerowicz

Józef Majsnerowicz (Mejnerowicz)

emisariusz - powstaniec

ur. ok. 1799 zm. 1877

Józef Majsnerowicz – był uczestnikiem powstania styczniowego z Konarzewa.Współpracował zarówno z płk. Ludwikiem Oborskim, jak i gen. Marianem Melchiorem Langiewiczem. W samym Konarzewie po pewnym czasie wspierał także w działaniach Franciszka Nawrockiego (Jakuba Nawrota).

Około 1 lutego 1863 roku Józef Majsnerowicz został uratowany przez mały oddział kowala z Kalisza – niejakiego Kowalczyka. Podróżował wtedy z dyktatorem powstańczym Marianem Langiewiczem. W tym oddziale był też Franciszek Nawrocki z Konarzewa. Wydarzenie to miało miejsce w lasach na wschód od Kalisza.

Miał syna Kazimierza i córkę. W końcu 1863 roku został aresztowany i zesłany do rot aresztanckich w Tule (Rosja).

 

Bibliografia:


„Szkice Koźmińskie”, nr 47, Daniel Szczepaniak, „Alfabetyczny wykaz członków tajnej organizacji narodowej, ochotników w Powstaniu Styczniowym w 1863 r. z terenu powiatu krotoszyńskiego”, Koźmin 2011 r

„Potomek Banity” – Antoni Nawrocki, maszynopis z 1971 r. W powieści tej Majsnerowicz występuje jako jeden z dziedziców dworu w Konarzewie. Nosi nazwisko „Józef Mejnerowicz”.