Tomiki

Tomiki

Podtytuł

Jak do tej pory KFN opracował trzy tomiki wierszy, zaś dwa kolejne są w przygotowaniu:

 

  • Poezja miłością malowana, KFN, Warszawa 1989; 
  • Droga do światła, KFN, Warszawa 1997;
  • Polska miłością, kobietą i światłem, KFN, Warszawa 2017;
  • Polska jest we mnie, KFN, Warszawa 2020 – w przygotowaniu
  • w opracowaniu także tomik dla dzieci: Moja maleńka w sercu Ojczyzna, Warszawa 2021

Leave a Reply