Pocztowiec i Harcerz

Pocztowiec i Harcerz

Projekt “Pocztowiec i harcerz” zapoczątkowałem już w 1989 roku, w 50 rocznicę śmierci Ludwika Danielaka. Nad jego grobem oddano salwę honorową. W okresie lat 1989 do 2008 roku zbierano bezcenne informacje na Jego temat. Dokonano kwerendy w CAW oraz w Muzeum Poczty Polskiej i Telekomunikacji we Wrocławiu. przeprowadzono relacje z jego siostrą Ewą Marciniak oraz dziećmi Krystyną Nawrocką i Romanem Danielakiem z Gniezna.

W 2003 roku ówczesny Premier Leszek Miller nadał mu posmiertnie tytuł Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Polski. Od 2011 roku ukazało sie szereg artykułów poświęconych temu Bohaterowi, co jest niewątpliwą zasługą dziennikarza krotoszyńskiego Łukasza Cichego.

W 2014 roku skierowano do Rady Miasta Zduny pismo z wnioskiem o udzielenie wsparcia w renowacji nagrobka bohaterskiego Ludwika. Ówczesna Rada nie wyraziła na to zgody, uznając, że to wyłączna sprawa rodziny…

Od 2014 roku w zbieraniu informacji pomaga mi historyk zdunowski i mój kuzyn Grzegorz Kryg, któremu bardzo dziękuję za wsparcie.

W ramach projektu w 2015 roku odnowiono mogiłę Ludwika Danielaka oraz zmieniono tablicę nagrobną, przy wsparciu firmy kamieniarskiej Haliny Fengler ze Zdun.

W 2015 roku skierowano wniosek do Zarządu Poczty Polskiej w Warszawie o umieszczenie na budynku Poczty Polskiej w Krotoszynie tablicy pamiątkowej na czesć pocztowców z Krotoszyna, którzy polegli w II wojnie swiatowej. Odpowiedź była pozytywna z oddziału wielkopolskiego PP, jednak budynek poczty w Krotoszynie wymaga renowacji, co powstrzymało całą akcję. 

W 2015 roku młodzież zdunowska pod kierunkiem historyka Grzegorza Kryga opracowała biogram Ludwika Danielaka w ramach CDEW.

W 2015 roku z inicjatywy Łukasza Cichego, Michała Kobuszewskiego i mojej, powstał Zdunowski Portal Historyczny, a w nim biogram Ludwika Danielaka, autorstwa Łukasza Cichego.

W 2016 roku wystosowałem pismo do Burmistrza Zdun o upamiętnienie pocztowca Ludwika Danielaka. w piśmie zwrotnym Burmistrz Zdun – Tomasz Chudy obiecał, że osoba harcerza i pocztowca Ludwika Danielaka, zostanie upamiętniona w Zdunach ale w chwili obecnej nie ma możliwości godnego Jego upamiętnienia.

W 2016 roku przy udziale Wikipedystów powstał biogram Ludwika Danielaka w Wikipedii. 18.10.2016 roku w Dniu Łącznościowca Poczta Polska na mój wniosek upamiętniła Ludwika Danielaka wydając okolicznościową Kartę Pocztową wraz z pamiątkowym Datownikiem z Jego podobizną.

W końcu 2016 roku ponowiłem wniosek o wykonanie tablicy pamiątkowej, jednak jak do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi od Zarządu PP w Warszawie i Prezesa, na którego było skierowane to pismo…

W 2017 roku do projektu związanego z upamiętnieniem śp. Ludwika Danielaka s. Walentego w Zdunach i w Ostrowie Wielkopolskim dołączyli: Senator RP Łukasz Mikołajczyk oraz Poseł Ziemi Wielkopolskiej pan Jan Mosiński.

We wrześniu 2017 roku wysłałem wniosek w imieniu rodziny do Przewodniczącego Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz Wojewody Wielkopolskiego o upamiętnienie Go w Ostrowie Wielkopolskim, w którym się urodził (dz. Piaski). Rozważana jest możliwość skierowania podobnego pisma do burmistrza Krotoszyna.

Zespół projektowy jest gotowy do ponownego monitu w tej sprawie.

W sierpniu 2017 roku Poczta Polska Oddział Wielkopolski, zaproponowała wykonanie serii znaczków z podobizną Ludwika Danielaka oraz Jego ojca Walentego.