Major Wojska Polskiego

Major Wojska Polskiego

Projekt “Major Władysław Nawrocki” realizowany jest od 2011 roku, chociaż dane zbierane były już od 1999 roku. Intensywne konsultacje przypadły na lata 2013-2016. W latach 1999 – 2005 podjęto badania archiwalne w CAW.

Wcześniej, bo od 2005 roku wstępną fazę tzw. aktywnego projektu rozpoczęła Maria Nawrocka z Olsztyna (bratanica Władysława), która upamiętniła Władysława posadzeniem dębu Jego imienia w Olsztynie oraz wmurowaniem tablicy pamiątkowej w Parku im. Kusocińskiego. Stało się tak dzięki Jej działalności w Stowarzyszeniu Rodzin Katyńskich oraz wsparciu posłanki PIS – Iwony Arent.

W ramach tego projektu powstało 7 artykułów z życiorysem Władysława Nawrockiego s. Jana (tu trzeba mocno podkreślić udział krotoszyńskiego dziennikarza Łukasza Cichego),  4 biogramy – w tym w Wikipedii oraz w Wikiwand. Powstały też biogramy aż w 5 książkach. W maju 2016 roku dzięki mojej inicjatywie, a przy wsparciu Łukasza Cichego, Piotra Mikołajczyka i Prezesa krotoszyńskiego Stowarzyszenia Rodzin – Krzysztofa Kubika, powstało w Krotoszynie Rondo Jego imienia, a w Lublińcu ma być Jego imieniem nazwana ulica.

Wysłano 18 pism m.in. do Poznania, Lublińca, Gostynia, Krotoszyna, Warszawy, Rawicza i wielu innych miast z wnioskiem o upamiętnienie Bohatera. Prawdopodobnie będzie też upamiętniony w Rawiczu oraz Poznaniu. Z Gostynia czekamy na odpowiedź. W rocznicę uchwalenia Ronda Poczta Polska na mój wniosek upamiętniła Władysława, wydając Kartę Okolicznościową (Pocztową) w liczbie 350 sztuk.

Projekt przewiduje iż zostaną wysłane pisma upamiętniające także do Czestochowy, Skierniewic, Zdun, Konarzewa, Baszkowa i do Czarnkowa.