Historia Rodzinna

Historia Rodzinna To dzięki pięknej ale i czasem dramatycznej Historii Rodzinnej powstał ten portal. Główny zamysł to upamiętnienie losów patriotycznej rodziny Nawrockich – Danielaków – Domagalskich i Świtalskich. Eugeniusz Jan Nawrocki ze swoim ulubieńcem Blackiem, podczas pisania jednej z rozpraw… Czytaj dalej…

Poszukiwania

Poszukiwania Od 1983 roku rozpocząłem żmudne poszukiwania prawdy o losach rodziny. Prawda okazała się jeszcze bardziej chwalebna niż opowiadali dziadkowie, jednak Rodzina poniosła ogromne straty materialne i przede wszystkim straty osobowe. Potwierdziły to nie tylko wspomnienia Antoniego Nawrockiego s. Jana, Czytaj dalej…

Podnaczelnik Powstania Wlkp.

Podnaczelnik   Projekt “Podnaczelnik” – bosman Jan Domagalski to jeden z najmłodszych projektów. Przypada na lata 2011 – 2017. Opracowano dwa artykuły dotyczące rodziny Domagalskich oraz życiorys Bosmana i Podnaczelnika Powstania Wielkopolskiego w Krotoszynie Jana Domagalskiego. Powstały też biogramy Jana Czytaj dalej…

Emisariusz i społecznik

Emisariusz Projekt “Emisariusz” – Walenty Danielak, realizowany był w latach 2009 – 2017. Wykonano w ramach projektu 3 biogramy, 2 artykuły oraz przeprowadzono kwerendy archiwalne dotyczące rodziny Danielaków z Bilczewa, Zdun i Ostrowa Wielkopolskiego (dawne Piaski – obecnie dzielnica Ostrowa Czytaj dalej…

Historia Rodzinna

Historia Rodzinna To dzięki pięknej ale i czasem dramatycznej Historii Rodzinnej powstał ten portal. Główny zamysł to upamiętnienie losów patriotycznej rodziny Nawrockich – Danielaków – Domagalskich i Świtalskich. Eugeniusz Jan Nawrocki ze swoim ulubieńcem Blackiem, podczas pisania jednej z rozpraw… Czytaj dalej…